VELKOMMEN
til Psykologpraksis-Aarhus ved
GUNDI BLANKSCHÖN

Jeg har klinik, beliggende
centralt på Park Allé i Aarhus
i behagelige og uforstyrrede lokaler.


Medlem af Dansk Psykologforening

Uddannelse

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet, autoriseret af Psykolognævnet og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi. Jeg er tidligere uddannet socialpædagog, og kan derfor også tilbyde mere pædagogisk orienteret støtte og vejledning. Jeg deltager løbende i opkvalificerende kurser for at holde mig fagligt opdateret. Derudover deltager jeg i det psykologfaglige fællesskab i Psykologhuset.


Metoder

Som specialistgodkendt psykolog har jeg videreuddannet mig inden for psykodynamiske og kognitive behandlingsformer. I dag bruger jeg disse metoder ud fra en ressourcefokuseret indfaldsvinkel. Jeg kan hjælpe dig med at bruge dine styrkesider, så du kan løse dine problemer på den mest hensigtsmæssige måde. Der er en løsning til dig og mulighed for at nå dine mål indenfor kort tid.


Supervision

Jeg tilbyder supervision til professionelle. Formålet med at modtage supervision er at opnå en forståelse for, hvilke metoder og problemløsningsstrategier, der er hensigtsmæssige og fremmende for det arbejde, man skal udføre. Supervision giver også mulighed for at se på de faglige og måske personlige vanskeligheder, der kan give udfordringer og besværligheder i arbejdet.