Profil

Min baggrund

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet (Cand. Psych.), autoriseret og godkendt specialist i psykoterapi og supervisor-godkendt. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening (www.dp.dk)

Regler og retningslinjer

Som autoriseret og specialist-godkendt psykolog er jeg underlagt Psykologloven, herunder retningslinjer for tavshedspligten og sikker opbevaring af personfølsomme data. Videre følger jeg regler og retningslinjer for Persondataforordningen, hvori der er taget højde for sikring af hjemmeside og mail.

Jeg følger derudover de fælles nordiske etikregler for psykologer. Læs mere: www.retsinformation.dk og www.dp.dk/radgivning/psykologen-loven/

Fortrolighedspolitik: Cookie- og privatlivspolitik

CV

1984 - Uddannet socialpædagog

1994 - Cand. Psych., Aarhus Universitet

1996 - Autoriseret

2006 - Godkendt specialist i psykoterapi

2012 - Godkendt supervisor

Tidligere ansættelser

  • Børnepsykiatrisk Afdeling, Herning Centralsygehus
  • Almenpsykiatrisk Afdeling, Herning Centralsygehus
  • Familiebehandlingen, Socialcenter Syd, Aarhus Kommune
  • Lokalpsykiatri Centrum, Psykiatrisk Hospital, Risskov
  • Konsulent ved Voksenpsykologisk Kontor, Aarhus Amt
  • Psykoterapeutisk Afsnit, Psykiatrien i Nordjyllands Amt, Aalborg
  • Voksenpsykologisk Kontor, Region Midtjylland, Aarhus

 

2011 startede jeg egen praksis, Psykologpraksis-Aarhus, hvor jeg bl.a. udførte opgaver som ekstern konsulent for Brückner Praksis (www.bruckner.dk).

2017 har jeg indgået praksisfælleskab med en gruppe psykologer i Psykologhuset Park Allé.

Psykolog, cand. psych.

Gundi Blankschön

Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og har mange års bred erfaring i behandling af forskellige problemstillinger.