Metoder

Som godkendt specialist i psykoterapi har jeg uddannet mig inden for psykodynamiske og kognitivt orienterede metoder. I min metodiske tilgang lægger jeg vægt på at integrere forskellige indfaldsvinkler for at kunne tilpasse min arbejdsmåde til den enkeltes ønsker, forudsætninger og problematik.

Jeg tager afsæt i psykologiske metoder, der er videnskabeligt velafprøvede og effektive. Jeg anvender hovedsageligt kognitiv terapi. Kognitiv terapi lægger vægt på at undersøge de måder, vi tænker om os selv, andre og de udfordringer i tilværelsen, vi står over for. Disse tanker styrer i høj grad den måde, vi har det på og opfører os på. Når tankerne bliver negative eller får os til at gøre noget uhensigtsmæssigt, kan vi få følelsesmæssige problemer. Kognitiv terapi sigter mod at ændre negative tanker i en mere selvunderstøttende og fleksibel retning, således at vi bliver i stand til at handle anderledes - og dermed bliver bedre i stand til at løse vores problemer.

Kognitiv terapi er en effektiv metode ved mange problemstillinger såsom angst, depression, lavt selvværd, studieproblemer m.m.. Metoden kan med fordel kombineres med psykodynamisk orienterede metoder, hvor man kan opnå en øget forståelse for, at nogle af de måder, vi handler og reagerer på, kan være præget af de livserfaringer, vi gjorde os som børn og unge.

De beskrevne metoder bruges til at finde frem til det enkelte menneskes styrkesider og evner til at løse problemer, således at det bliver muligt at komme videre i forhold til de vanskeligheder, der har ført til behovet for at tale med en psykolog. Her vægter jeg, at samtalerne foregår i en atmosfære af åbenhed og gensidig respekt.

Et samtaleforløb varierer i længde, afhængig af det enkelte menneskes problemer og behov. Forløbets rammer og indhold afklares i fællesskab i begyndelsen af et forløb.

Psykolog, cand. psych.

Gundi Blankschön

Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og har mange års bred erfaring i behandling af forskellige problemstillinger.