Supervision

Supervision betyder overblik, og formålet med at modtage supervision er at få en forståelse for, hvilke metoder og problemløsningsstrategier, der er hensigtsmæssige og fremmende for det arbejde, man skal udføre. Fokus er på at øge deltagerens bevidsthed om egne ressourcer, om hvad der fungerer og hvorfor. Omvendt giver supervision også mulighed for, under betryggende rammer, at se på de faglige og måske personlige vanskeligheder, der kan give udfordringer og besværligheder i arbejdet.

Social- sundhedspersonale

Jeg tilbyder sagssupervision til tværfagligt social- og sundhedsuddannet personale indenfor døgninstitutionsområdet. Der er som oftest tale om gruppesupervision af nogle timers varighed.

Pædagoger

Jeg tilbyder gruppesupervision til pædagoger, ansat i psykiatrien eller på døgninstitution.

Psykologer

Jeg tilbyder supervision til psykologer, på vej mod autorisation og godkendelse til specialist i psykoterapi. Det kan dreje sig om supervision på udfærdigelse af psykologiske undersøgelser og vurderinger samt om supervision af samtaleterapi. Sluttelig kan der være tale om supervision på rollen som psykolog.

Du har også mulighed for at få supervision i forhold til det behandlingsarbejde, du udfører. Der kan her både være tale om sagssupervision og supervision på din personlige stil, afhængigt af dine ønsker.

Supervision af psykologer kan foregå både individuelt og i grupper. Metodemæssigt tages afsæt i kognitivt og psykodynamisk orienterede forståelsesrammer

Da jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi, kan du som psykolog bruge supervisionen hos mig i forbindelse med opnåelse af autorisation og specialistuddannelse.

Videre tilbyder jeg supervision og oplæring i forhold til udførelse af psykologiske undersøgelser.

Psykolog, cand. psych.

Gundi Blankschön

Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og har mange års bred erfaring i behandling af forskellige problemstillinger.