Undersøgelser

Jeg har i mange år udført udredninger i form af psykologiske undersøgelser (PSYK 141) og ”Klinisk vurdering fra psykolog” (PSYK 135 C) samt samtaleforløb (PSYK 151).

I Psykologpraksis-Aarhus foretages, efter henvisning fra kommunal sagsbehandler, udredning i form af ”Klinisk vurdering fra psykolog” (PSYK 135 C) eller psykologiske undersøgelser (PSYK 141). Metodemæssigt anvendes tests og procedurer i henhold til gældende danske og internationale retningslinjer på området.

Formålet med de to ovenfor omtalte former for udredning er at få klarhed over, hvilke styrkesider eller vanskeligheder, den henviste har i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Det kan videre dreje sig om afklaring af fremtidigt forsørgelsesgrundlag, altså om der er behov for støtte til tilbagevenden til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet eller andet.

Både den kliniske vurdering, som er en udredning uden testning, og den psykologiske undersøgelse kan variere i omfang, afhængigt af problemstilling.

Udfærdigelse af undersøgelse

Forud for henvisning af en borger, kan du som sagsbehandler maile eller ringe til mig for at drøfte dit ønske om udfærdigelse af undersøgelse eller vurdering. Afhængigt af, hvad der ønskes, kan den ønskede ydelse variere i pris.

Priser:
Undersøgelsens opfang, varighed og pris aftales skriftligt pr. mail. Efter indgået aftale, kan borger henvises til udredning, der foregår i Psykologhuset Park Allé

Henvisning

Henvisning til klinisk vurdering eller psykologisk undersøgelse kan ske på følgende vis:

  • Via Mediconnect
  • Ved henvisning af borger direkte med henvisningsblanket og de nødvendige sagsakter på sikker mail eller via e-boks
Psykolog, cand. psych.

Gundi Blankschön

Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi og har mange års bred erfaring i behandling af forskellige problemstillinger.